Επενδυτικό Δάνειο

Ένας πραγματικά ασφαλής τρόπος επένδυσης!

Το δάνειο της Green Energy Solutions Ltd δίνει στους επενδυτές μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία να επενδύσουν σε μια μοναδική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των καινοτόμων πράσινων ενεργειακών προϊόντων.

Ένα πραγματικά μοναδικό επενδυτικό πρόγραμμα. Γίνετε μέρος των μεγάλων και δημόσιων έργων μας που αφορούν την πράσινη ενέργεια, βοηθώντας μας να τα χρηματοδοτήσουμε. Οι επενδυτές γνωρίζουν εκ των προτέρων το έργο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και εάν συμφωνούν, προχωρούν σε σύναψη συμφωνίας μέσω 16σέλιδου συμβολαίου με παρουσία δικηγόρων και κατατίθεται στο Έφορο Εταιρειών Κύπρου.

Μια μοναδική επιλογή για αυτό το πρόγραμμα είναι η συμπερίληψη ασφαλιστικής επιλογής που καλύπτει το αρχικό κεφάλαιο αλλά και τη συνολική απόδοση !!!

1. Διατήρηση των μαγνητικών πεδίων στο ελάχιστο που να μην είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο
2. Κλιμακωσιμότητα ούτως ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή μεταβαλλόμενων εξόδων ανάλογα με το μέγεθος και να μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα προϊόντα
3. Να είναι οικονομικά βιώσιμο για μαζική παραγωγή (που είναι το κύριο πρόβλημα πολλών ιδεών γύρω από αυτό το θέμα)
Έτσι, η αρχική έκδοση του παραγωγού ενέργειάς μας μπορεί να παράγει 10 kW την ώρα διατηρώντας πολύ λογικές διαστάσεις (κυλινδρικό σχήμα ύψους 90 εκ. και διαμέτρου 130 εκ.) και επομένως μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε οροφή ή σε υπόγειο. Ο αυτόνομος παραγωγός ενέργειας μπορεί να παράγει 12 φορές την ενέργεια ενός ισοδύναμου ηλιακού πάρκου και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα για μεγάλα πάρκα παραγωγής ενέργειας.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt